จั้มมั่มสามารถเชื่อมต่อระบบสต็อคได้ทุกแพล็ตฟอร์ม เพื่อให้บริหารจัดการสต็อคได้จาก app ที่เดียว ใน app ของร้าน Rala Music จะมีการเชื่อมต่อสต็อคของ Lazada – Shopee – JD Central ไว้เข้าด้วยกัน จากนั้นเมื่อมีการจะปรับจำนวนสต็อคสินค้า ก็จะมาทำที่บน app ที่เดียว ระบบก็จะอัพเดทสต็อคให้เหมือนกันในทุกระบบ รวมถึงเมื่อมีการขายสต็อคออกหน้าร้าน หรือมีออเดอร์เข้ามาทาง Lazada, Shopee, หรือ JD Central ก็จะมีการอัพเดทสต็อคให้ตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าระบบหลังบ้านของแต่ละแพล็ตฟอร์มแยก ช่วยลดระยะเวลาการจัดการ และลดข้อผิดพลาดจากจำนวนสต็อคไม่พอขายเมื่อมีการขายในหลากหลายช่องทาง